Votem en contra dels pressupostos del Consell Comarcal de l’Urgell

Demanem que el Consell d'Alcaldes sigui un òrgan obert i públic a la ciutadania i reclamem que l'equip de govern faci una denúncia pública de les retallades de serveis i prestacions que ha exercit l'organisme i que ha patit la ciutadania.

Ple Consell Comarcal Urgell 29-1-2016

Ahir es va celebrar el Ple del Consell Comarcal de l'Urgell que portava a debat els pressupostos de l’exercici 2016. Els dos companys, representants de la CUP de Bellpuig i el de la CUP de Tàrrega, van votar-hi en contra. El vot va ser desfavorable perquè la informació del pressupost que vam rebre no estava prou detallada ni desglossada i perquè considerem excessius els sous dels membres del govern, cosa que ja haviem denunciat en anteriors ocasions. També considerem innecessària i supèrflua bona part de la partida d’"Atencions protocol·làries i representatives", que és de 7.562 euros.

A més a més, vam demanar que la presidència i l’equip de govern fes una denúncia pública de la situació en què el Consell Comarcal es troba i s’ha trobat els darrers anys amb les retallades de serveis i prestacions fruit de la situació de crisi econòmica. Creiem que si no es fa aquesta denúncia pública de les retallades sofertes, el Consell no deixa de ser-ne còmplice, encara que sigui una administració que depèn d’administracions superiors, com la diputació i la Generalitat.

D’altra banda, es va aprovar el nou reglament per al Consell d’Alcaldes de la comarca, un òrgan que ja està en funcionament però que no tenia cap reglamentació, i al qual hi assisteixen tots els alcaldes i els tres alcaldes de les EMD (Entitats Municipals Descentralitzades) de l’Urgell. Vam manifestar el nostre suport al Consell d’Alcaldes, però vam reclamar que fossin també consells públics i oberts a la ciutadania, de la mateixa manera que ho és el ple del Consell Comarcal o qualsevol Ple d’un ajuntament.

També es van nomenar els representants del Consell Comarcal al Museu de Cal Trepat de Tàrrega, al Museu Comarcal de l'Urgell i al consorci Globalleida, aquest últim dedicat a la promoció econòmica del territori lleidatà. Vam proposar que almenys un membre dels grups de l’oposició del Consell Comarcal pugui assistir a aquests organismes i que en tot cas siguin assistències sense remuneració.

Candidatura d'Unitat Popular de l'Urgell

29 de gener 2016

Votem contra uns pressupostos que preveuen uns sous dels membres del govern excessius i despeses protocolàries supèrflues en moments de crisi generalitzada.

Demanem que el govern faci una denúncia pública de les retallades patides els últims anys.

Creiem necessari que el nou reglament del Consell d'Alcaldes reculli la possibilitat que aquests Consells estiguin oberts al públic.

Proposem que els membres de la resta de formacions tinguem representació al Museu Comarcal de l'Urgell, Cal Trepat de Tàrrega i consorci Globalleida i que sigui sense remuneració.