La piscina coberta municipal de Tàrrega: un servei públic que cal recuperar

Els serveis públics s'han de gestionar públicament, de manera participativa, comptant amb la veu de la ciutadania i el teixit social i amb la màxima transparència. En el següent ARTICLE parlem d'un d'aquests serveis públics: la piscina municipal coberta de Tàrrega, un servei deficitari que ens va costar 3 milions d'euros, gestionat de manera molt poc eficient i que, un cop més, estem pagant entre tots. En document adjunt trobareu l'estudi de viabilitat encarregat per l'Ajuntament de Tàrrega.

Piscina coberta Tàrrega

Dilluns 26 d'octubre, 20:30, comissió de finances. Després de la relació de factures setmanals, es comenten les modificacions de les ordenances municipals que se sotmetran a votació al Ple del dijous. No fou cap sorpresa el fet que pugés l'IBI, les tarifes de l'aigua, les de la brossa, etc., tot i que manifestem la nostra disconformitat, tal i com ja havíem acordat en assemblea. Quan ja pensàvem que la reunió s'estava acabant, ens trobem amb un últim full sota el plec de les ordenances: les tarifes de la piscina coberta, un punt introduït a última hora en l'ordre del dia. Mirem la taula de preus, preguntem allò que no entenem, i l'equip de govern no ens sap respondre. Ens confessen que és la primera vegada que la veuen, i que ja s'informaran de cara al Ple.

Dijous 29 d'octubre, Ple municipal. Després dels diferents punts de l'ordre del dia, i després que l'equip de govern i ERC hagin votat a favor de la pujada de tarifes d'aigua, brossa i IBI, li toca el torn a la piscina coberta municipal. La senyora alcaldessa introdueix el punt tot afirmant que en general hi ha una baixada de tarifes. Ens mirem atònits i tornem a comprovar la improvisada taula. Si bé hi ha tarifes que baixen, les més importants (abonament mensual, l'entrada d'un dia per adults i gent gran i cursets de natació) pugen una mitjana d'un 5%.

Ja manifestem d'entrada que nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta de l'empresa concessionària, que no de l'equip de govern, el qual ha renunciat ja des de la passada legislatura, a controlar i fiscalitzar la gestió d'aquest servei externalitzat a una empresa concessionària des de l'any 2003. En efecte, hi ha coses que, segons el plec de clàusules del contracte de concessió havien de produir-se, i no es produeixen, per exemple el manteniment de les instal·lacions a càrrec de l'empresa concessionària, i les comissions de seguiment cada sis mesos.

A més de tot això, la piscina arrossega des des fa anys un dèficit econòmic estructural, que ha portat a una manca de viabilitat econòmica i de solvència de l’empresa concessionària, i que genera una situació insostenible que desencadena en un concurs de creditors. Fou per aquest motiu que l'anterior equip de govern va encarregar un estudi de viabilitat, que ens va costar més de 7.000 euros, però que no fou publicat. Aquest estudi alertava sobre la política d’externalitzacions d’alguns serveis per part de l’empresa concessionària, «fet que eleva les despeses per sobre dels ingressos i genera deutes importants». L'estudi conclou que «la mala situació econòmica de l’organització dibuixa una situació a curt termini preocupant, sobre la que s’hauran de prendre mesures dràstiques». Nosaltres creiem que aquestes mesures no s’han adoptat.

Per exemple, aquest mateix estudi recomanava a l’ajuntament controlar de més aprop la gestió de la piscina, i en canvi l’empresa concessionària no ha presentat a l’Ajuntament cap auditoria des del 2012. El mateix document apuntava que calia que l’ajuntament fes un seguiment de la comptabilitat anual de l’empresa, mitjançant una auditoria externa dels estats comptables, que hauria d’anar a càrrec de l’empresa. I que això havia de ser una pràctica que hauria d’exigir l’Ajuntament a l’empresa concessionària cada any. Però també constata que «aquesta comissió de seguiment fa bastants mesos que no s’ha convocat i que no realitza les funcions previstes». A més, l’estudi també donava algunes indicacions sobre els canvis que caldria fer a nivell de diversificació de l'oferta tarifaria, propostes que també han estat desateses.

Fa ja més d'un any d’aquest estudi i no s’està treballant en aquesta direcció. Des de la CUP hem demanat les actes de les comissions de seguiment del servei i se’ns ha informat que no n’hi ha cap. Entenem, doncs, que no hi ha hagut una fiscalització prou acurada d’aquest servei, ni per part del govern del tripartit ni pel de CIU.

Nosaltres creiem que el servei que dóna la piscina coberta municipal és molt valuós i cal mantenir-lo, però cal no confondre això amb el salvament de l'empresa privada que el gestiona. Aquesta rep un total de 36.000 euros més IVA a l'any, a canvi, suposadament, de permetre que els escolars en puguin fes ús en hores lectives. Aquest és un preu que no hauríem de pagar si la gestió de la piscina fos remunicipalitzada.

En resum, hem gastat i gastarem uns diners públics, no només per rescatar l’empresa, sinó en estudis i auditories que en total costaran 12.664€. Uns estudis que hauria d’haver fet l’empresa concessionària, i que a sobre no han servit de res, perquè no s’ha fet un seguiment del compliment de les mesures proposades. Ara, a més, constatem que l'empresa concessionària presenta a última hora les seves tarifes sense passar per cap negociació amb l’equip de govern, i que això és acceptat com un fet normal. No podem acceptar aquest “modus operandi”, i reiterem que hi votarem en contra.

El Sr. regidor d’esports ens vol respondre, informant-nos de l’existència des de fa temps de trobades setmanals entre ell i el gestor de la piscina. D’aquestes trobades cap grup municipal n’ha estat informat i per això preguntem per les actes d’aquestes trobades. La resposta és que no n’hi ha cap, però tranquils, com diu el sr. regidor, ara no toca, i ja se’ns informarà “oportunament” quan tinguin alguna cosa acordada. Continuem constatant, doncs, la manca de transparència, la manca de gestió pública dels afers públics i el que es més greu, la manca de confiança en els ciutadans per no voler fer-nos partícips de la gestió i fiscalització d'una infraestructura que ens pertany al poble.

CUP Tàrrega

Les tarifes més importants per l'any 2016 (l'abonament mensual, l'entrada d'un dia per adults i gent gran i els cursets de natació) pugen una mitjana d'un 5%.

Hi ha punts del contracte que no es compleixen.

La piscina arrossega un dèficit econòmic estructural. L'estudi de viabilitat va costar més de 7.000 euros i no ha estat publicat ni s'han aplicat les recomanacions.

L’empresa concessionària no ha presentat cap auditoria des del 2012. La comissió de seguiment del servei fa bastants mesos que no s’ha convocat i no realitza les funcions previstes.

Hem demanat les actes de les comissions de seguiment del servei i se’ns ha informat que no n’hi ha cap.

Creiem que el servei que dóna la piscina coberta municipal és molt valuós i cal mantenir-lo, però que cal no confondre això amb el rescat de l'empresa privada que el gestiona.

Hem gastat i gastarem uns diners públics, no només per rescatar l’empresa, sinó en estudis i auditories que en total costaran 12.664€.

El Sr. regidor d’esports informa de trobades setmanals entre ell i el gestor de la piscina. Cap grup municipal n’ha estat informat, per això preguntem per les actes d’aquestes trobades. La resposta és que no n’hi ha cap.