La CUP proposa avançar cap a una fiscalitat més justa i progressiva a Tàrrega

La moció que presenten al Ple de l'Ajuntament proposa sol·licitar una nova revisió cadastral per reajustar els valors cadastrals i baixar el tipus impositiu de l'IBI i fer un estudi per saber el total de recaptació resultant de la pujada de l'IAE. L'objectiu és aconseguir un marge per poder aplicar aquests impostos de forma progressiva per què pagui més qui més té i menys qui menys té.

Cap a una fiscalitat justa i progressiva per l'IBI i l'IAE a Tàrrega

La CUP de Tàrrega ha presentat una moció al Ple que se celebrarà el proper dia 26 de gener per a avançar cap a una fiscalitat més justa i progressiva a Tàrrega. Amb els acords que planteja la moció pretenen fer que pagui més qui més té i menys qui menys té. Per això, la moció planteja dues qüestions que consideren importants.

D’una banda, la CUP creu que cal adequar els valors cadastrals del municipi a la nova realitat, ja que fa 10 anys de la darrera revisió cadastral i precisament en aquests moment s'ha obert una nova revisió a la què l'Ajuntament s'hi pot acollir fins a finals de novermbre de 2017. La CUP considera que les tres darreres actualitzacions del Cadastre no són la solució final i, a més, denuncia que el rebut de l’impost a Tàrrega s’ha mantingut sense canvis els darrers anys. Malgrat les revisions cadastrals sol·licitades des del consistori a l'oficina del Catadastre els anys 2014, 2015 i 2016, el resultat de les quals fou la rebaixa substancial dels valors cadastrals municipals, paral·lelament l'equip de govern va agumentar el tipus impositiu, amb l'objectiu de no perdre recaptació, passant del 0,57 l’any 2013 a l’1,21 l’any 2016 (tipus màxim). La formació asegura que malgrat la publicitat dels governs de CiU, els ciutadans targarins en plena crisi hem estat pagant el mateix import en els rebuts de l’IBI per menys valor cadastral dels immobles. Tot plegat, segons la formació independentista, és fruit del deute generat pel govern tripartit i de la mala gestió de CiU, que no fa ni ha fet prou per a la justícia social i la progressivitat fiscal. Per això la CUP creu que cal sol·licitar una nova revisió cadastral a l'oficina del Cadastre i acabar amb l’anomalia que suposa tenir un tipus impsitiu de l’IBI al màxim. L'objectiu d'aquesta revisió és reajustar els valors cadastrals i el tipus impositiu per aconseguir aplicar l’IBI diferenciat. Aquesta diferenciació es basa en poder fixar una quota més alta (fins al 10% dels valors cadastrals més elevats) a la gran indústria i les grans superfícies comercials i unes quotes més baixes als habitatges i al petit comerç.

D’altra banda, la CUP també proposa fer un estudi per saber quant podria suposar en els ingressos municipals apujar la quota de l’impost d’activitats econòmiques, conegut com a IAE, en el proper pressupost municipal. La CUP defensa aquesta mesura ja que des del 2003 només paguen aquest impost les empreses que facturen més d’1.000.000 d’euros. Augmentar-lo suposaria nous ingressos en les ordenances fiscals per a redistribuir posteriorment aquests diners de manera més justa i equitativa en els pressupostos. Així, per a la CUP, pagaria més qui més té, encara que reconeix que el que calen són canvis profunds en la fiscalitat a Catalunya, acabar amb l’espoli fiscal i lluitar eficientment contra el frau i l’evasió fiscals, unes mesures fora de l’abast de l’Ajuntament.

Tàrrega, 24 de gener de 2017

 

 

Malgrat la publicitat dels governs de CiU, els rebuts de l’IBI a Tàrrega s’han mantingut en plena crisi. Hem pagat el mateix IBI per menys valor cadastral

L'objectiu de la revisió cadastral és aconseguir aplicar l’IBI diferenciat per a habitatges, petit comerç i grans indústries i superfícies comercials

Proposen fer un estudi per saber els ingressos que suposaria la pujada de la quota de l'IAE per a les empreses que facturen mes d'1 Milió d'euros