Documents

Moció presentada per l'equip de govern el gener de 2017. Aprovada: CiU i PSC (equip de govern) a favor / CUP Tàrrega, ERC-MES i Comú de Tàrrega abstenció
 

Article publicat a la revista Nova Tàrrega, 16 de febrer de 2017

Aquests últims dies els ciutadans ens hem assabentat per la premsa de l'acord que ha signat el consistori amb l'empresa Sorea, el qual suposa la creació d’un Fons de Solidaritat de 3.000 euros anuals, aportats íntegrament per l'empresa, per a finançar els impagaments del subministrament d'aigua a causa de la pobresa energètica.

Infografia - Propostes per una fiscalitat justa i progressiva a Tàrrega (IBI i IAE) (pressupost 2017)

Moció presentada al Ple de l'Ajuntament del dia 26 de gener de 2017. Moció desestimada: en contra CiU i PSC, abstenció ERC-MES i Comú de Tàrrega, a favor CUP

Acords proposats:

1. Que Alcaldia sol·liciti formalment a l’Oficina del Cadastre de dur a terme una nova revisió cadastral.

2. Que se subdivideixin els usos del sòl urbà a Tàrrega per a incloure altres tipus d’usos urbans (com el comercial i l’industrial, a banda del residencial) per a poder aplicar, quan aquest Ple ho consideri, tipus impositius diferents en l’IBI segons cada ús.

3. Que Intervenció elabori un estudi de quin increment suposaria en els ingressos municipals l’augment del tipus de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) al 3,8 per a la primera categoria; 3,7 la segona; 3,6 la tercera; 3,5 la quarta, i 3,4 la quinta.

Pressupost Tàrrega 2017 - Despeses ordenades per classificació econòmica i àrea

Pàgines