Documents

Manifest presentat el dia 17 de juny de 2017 a la plaça dels Comediants de Tàrrega.

Moció presentada al Ple de l'Ajuntament del dia 8 de juny de 2017. Moció presentada amb motiu de les declaracions del bisbe de Solsona, Xavier Novell. Els ACORDS proposats són:

Moció desetimada. Es voten per separat:

punts 1, 3, 4: CiU i PSC en contra / ERC-MES abstenció / ComúdT i CUP a favor

punt 2: CiU i PSC en contra / ERC-MES i Comú de Tàrrega abstenció /CUP a favor

1- Que l’Ajuntament distingeixi i separi els actes institucionals dels actes religiosos i, doncs, que les autoritats municipals, l’alcalde o alcaldessa i el conjunt de regidors i regidores no assisteixin en qualitat de càrrecs públics i representants de l’Ajuntament a les cerimònies o oficis religiosos que anualment es realitzen a Tàrrega amb motiu de les festes majors i altres festes religioses del calendari eclesiàstic.

2- Declarar el bisbe de Solsona, Xavier Novell i Gomà, persona non grata al municipi de Tàrrega.

3- Exigir al bisbe de Solsona, Xavier Novell, que en nom seu i del Bisbat, es retracti de les declaracions homòfobes i es disculpi públicament davant dels col·lectius afectats i a la societat en general

4- Comunicar per escrit aquests acords al bisbat de Solsona; al rector de la parròquia de Tàrrega, Josep M. Vilaseca; a la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya; al Departament de Benestar Social, Treball i Famílies, i a l’Observatori Contra l'Homofòbia de Catalunya.


 


 

Article del bisbe de Solsona, Xavier Novell, "Amor que esdevé fecund" (1)

"(...) El Sant Pare afirma (...) Hi ha rols i tasques flexibles, que s’adapten a les circumstàncies concretes de cada família, però la presència clara i ben definida de totes dues figures, femenina i masculina, crea l’àmbit més adient per a la maduració de l’infant. Jo em pregunto si el fenomen creixent de la confusió en l’orientació sexual de força nois adolescents no serà deguda a que “en la cultura occidental, la figura del pare estaria simbòlicament absent, desviada, esvaïda. Fins i tot la virilitat semblaria qüestionada?"

Moció presentada per ERC-MES Tàrrega, demanant la implementació de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Aprovada per unanimitat al Ple de l'Ajuntament de Tàrrega el 26 de maig de 2016

Carlos Vílchez (regidor CUP) manifesta que: aquesta Moció també és un exemple de la necessitat que les entitats interessades i afectades en algun dels punts de l’Ordre del Dia del Ple tinguessin veu en el Ple, encara que només fossin cinc minuts, per exposar els seu punt de vista.

Afirma que se sumen a aquesta Moció presentada pel grup municipal d’ERC-MES-AM i la consideren molt necessària perquè concreta l’aplicació, a nivell local, d’una Llei aprovada l’any 2014, que ha costat molts anys i molts esforços a persones i col·lectius i a un teixit associatiu de Catalunya, en la lluita pels drets i les llibertats del col·lectiu LGBTI a tot Catalunya.

Manifesta que vol fer una crítica, agafant la veu d’aquests col·lectius que van impulsar la Llei pel fet de no haver-la desplegat i implementat també amb suficients recursos econòmics i humans per part de la Generalitat de Catalunya, perquè el més important de la Llei és aplicar-la i dotar-la dels recursos necessaris. Afirma que s’està fent però no suficientment i que esperen que a Tàrrega hi hagi un canvi per a dur a terme aquests plans locals de treball, aquest pla de formació pels professionals: als serveis jurídics, als professionals, als funcionaris, a les forces de seguretat, informant i donant formació sobre una sèrie de qüestions importants per a les llibertats i un pla educatiu sobre la diversitat sexual a Tàrrega i elaborar un protocol per a donar a conèixer a tothom que s’hi vulgui adreçar per haver patit una discriminació per opció sexual o per expressió de gènere, ja que hi hauria d’haver un lloc concret on poder-se adreçar.

Manifesta que aquests plans de treball locals serien molt important i també serien molt importants les campanyes divulgatives que es puguin dur a terme, com ja fa uns anys s’havia comprar material per a la biblioteca, que ho troba molt positiu i aquestes campanyes són molt importants per a la tolerància i per a que es visualitzi la diversitat que hi ha dins la societat.

Afirma que encara que sembli que no hi ha homofòbia, evidentment és un tema que encara ara hi ha gent que s’amaga per una d’aquestes opcions i que és un tema molt important perquè hi ha gent que viu amb una certa por, encara que a Tàrrega hi ha parelles de gais i lesbianes, una cosa que caldria que es veiés amb més naturalitat, encara que no se’n amaguen, però per exemple persones trangèneres o transsexuals si se’n veuen a Tàrrega encara són motiu de mofa o de gràcia i sobretot d’incomprensió i al cap i a la fi no deixar de ser intolerància i ningú som immunes a la homofòbia i la transfòbia que és una cosa que s’ha de treballar d’arrel tot el que suposa la heteronormativitat que és entendre que l’opció sexual heterosexual és la normal.

Manifesta que aquesta Llei és un primer pas i que la institució ha de prendre partit evidentment en promoure i garantir els drets i llibertats de gais, lesbianes, bisexuals, transexuals, intersexes i tirar endavant i també anima al col·lectiu De Transcantó perquè continuï treballant i a la resta d’entitat a involucrar-se o a prendre com a pròpies aquesta defensa de drets i llibertats per a tota societat.

Article publicat a la revista local Nova Tàrrega, 19 de maig de 2017.

"Cal que Tàrrega es refermi en la lluita contra l’homofòbia i la transfòbia i que les campanyes arribin a tot l’Urgell. Cal visualitzar la diversitat sexual i elaborar els plans d’actuació proposats a la moció aprovada al Ple de l'Ajuntament l'any 2016, amb la implicació de tot l’equip de govern."

Pàgines