Documents

Moció registrada el dia 15 de gener de 2018. Presentada al Ple del dia 22 de març de 2018 A favor: PSC, Comú de Tàrrega, CUP; En contra ERC-MES i CiU. Desestimada

Acords:

PRIMER.- Fer un estudi diagnòstic per tal de poder realitzar un protocol adaptat a les necessitats del municipi.

SEGON.- Elaborar de forma participativa a Ia ciutat de Tàrrega un Protocol contra les agressions sexistes a les festes majors i esdeveniments festius, implicant totes les entitats i els agents involucrats en els esdeveniments que es desenvolupen a la ciutat.

TERCER.- Incloure dins aquest Protocol una formació interna per a l'Administració Pública i les entitats i agents implicats, així com eines de prevenció i denúncia de Ies agressions i d’acompanyament a Ies persones agredides.

QUART.- Establir un calendari de treball amb Ia intenció d’arribar a Ia seva aplicació durant I'any 2018.

CINQUÉ.- Elaborar materials i dur a terme campanyes específiques de sensibilització, prevenció i denúncia de qualsevol mena de violència masclista durant les festes populars, les festes majors i les dels diferents barris de la ciutat.

SISÈ.- Traslladar aquest acord a les comissions de festes, al conjunt d'entitats socials, veïnals, juvenils, de dones de la ciutat, a I’Institut Català de Ies Dones, al Consell Comarcal de l'Urgell, a Ia Diputació de Lleida i aI ConseII NacionaI de Dones de Catalunya, així com als comerços de la ciutat, i especialment aquells implicats en el desenvolupament de grans esdeveniments festius a la ciutat.

Comunicat contra la censura del carnestoltes 2018 de Tàrrega per part de l'ajuntament

Llibret carnestoltes Tàrrega 2018 -

Comunicat de denúncia del bloqueig institucional que s'està produint a la EMD del Talladell, ens depenent del municipi de Tàrrega. Els vocals substituts elegits el dia 1 de setembre 2017 en procés participatiu: 2 de la CUP, 1 de CiU i 1 d'ERC-MES, en aquests moments encara no han pogut prendre possessió dels seus càrrecs, degut al fet que el president de la EMD fa mesos que no convoca la Junta de veïns.

 Revista INFOCUP Tàrrega núm.1, novembre 2017

Contingut: L'Habitatge, un dret fonamental fora del debat polític a Tàrrega / El pressupost: un pur tràmit o una eina per a la justícia social / Píndoles InfoCUP / Serveis públics, beneficis privats: l'aigua i la piscina municipal coberta / Reglament sense participació / Tàrrega i Manuel de Pedrolo

Pàgines