Documents

Comunicat Carnestoltes 2018 - associació AGRAT

Moció registrada el dia 15 de gener de 2018. Presentada al Ple del dia 22 de març de 2018 A favor: PSC, Comú de Tàrrega, CUP; En contra ERC-MES i CiU. Desestimada

Acords:

PRIMER.- Fer un estudi diagnòstic per tal de poder realitzar un protocol adaptat a les necessitats del municipi.

SEGON.- Elaborar de forma participativa a Ia ciutat de Tàrrega un Protocol contra les agressions sexistes a les festes majors i esdeveniments festius, implicant totes les entitats i els agents involucrats en els esdeveniments que es desenvolupen a la ciutat.

TERCER.- Incloure dins aquest Protocol una formació interna per a l'Administració Pública i les entitats i agents implicats, així com eines de prevenció i denúncia de Ies agressions i d’acompanyament a Ies persones agredides.

QUART.- Establir un calendari de treball amb Ia intenció d’arribar a Ia seva aplicació durant I'any 2018.

CINQUÉ.- Elaborar materials i dur a terme campanyes específiques de sensibilització, prevenció i denúncia de qualsevol mena de violència masclista durant les festes populars, les festes majors i les dels diferents barris de la ciutat.

SISÈ.- Traslladar aquest acord a les comissions de festes, al conjunt d'entitats socials, veïnals, juvenils, de dones de la ciutat, a I’Institut Català de Ies Dones, al Consell Comarcal de l'Urgell, a Ia Diputació de Lleida i aI ConseII NacionaI de Dones de Catalunya, així com als comerços de la ciutat, i especialment aquells implicats en el desenvolupament de grans esdeveniments festius a la ciutat.

Comunicat contra la censura del carnestoltes 2018 de Tàrrega per part de l'ajuntament

Llibret carnestoltes Tàrrega 2018 -

Comunicat de denúncia del bloqueig institucional que s'està produint a la EMD del Talladell, ens depenent del municipi de Tàrrega. Els vocals substituts elegits el dia 1 de setembre 2017 en procés participatiu: 2 de la CUP, 1 de CiU i 1 d'ERC-MES, en aquests moments encara no han pogut prendre possessió dels seus càrrecs, degut al fet que el president de la EMD fa mesos que no convoca la Junta de veïns.

Pàgines