Notícies de Tarrega

L'equip de govern presenta un pressupost que continua mancat d'un model de ciutat clar. Demanem la redistribució dels ingressos per augmentar l'estalvi i dedicar aquest a contractar un educador de carrer i promoure ajudes al pagament de l'IBI, les Llars d'Infants i l'Escola de Música, segons un criteri basat en la renda

Piscina coberta Tàrrega

vam demanar a l’equip de govern la constitució d’una comissió informativa sobre l’estat de la gestió de la piscina coberta municipal que es vagi reunint amb regularitat i en la qual hi puguem assistir tots els grups de l’oposició.

Ple Tàrrega octubre

El tema central del Ple celebrat el dia 29 d'octubre de 2015 van ser les propostes de MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES MUNICIPALS PEL 2016. A pesar de la llargada del text, creiem important publicar tota la nostra intervenció per què volem que quedi clara i justificada la nostra postura i el sentit del nostre vot en cadascun dels punts sotmesos a votació.

Piscina coberta Tàrrega

Dilluns 26 d'octubre, 20:30, comissió de finances. Després de la relació de factures setmanals, es comenten les modificacions de les ordenances municipals que se sotmetran a votació al Ple del dijous. No fou cap sorpresa el fet que pugés l'IBI, les tarifes de l'aigua, les de la brossa, etc., tot i que manifestem la nostra disconformitat, tal i com ja havíem acordat en assemblea.

La CUP de Tàrrega durant les comissions d'urbanisme del passat mes d'octubre, vam PREGUNTAR sobre l'existència d'algun tipus de normativa sobre el carril bici al municipi.

Regidores Ple cup Tàrrega

Demanem que l’elaboració d’aquest nou reglament sigui oberta, plural i participativa i que es convoqui a totes les forces polítiques del consistori i es faci públic el calendari i els terminis de treball a fi de garantir una total transparència en la metodologia de treball i la participació de les entitats targarines.

L’impost sobre béns immobles (IBI) és un dels pocs impostos directes que recapten els ajuntaments. Tots els propietaris, i alguns llogaters, som cridats a pagar-lo al cap de l’any. A Tàrrega suposa aproximadament el 40 % dels ingressos municipals anuals; és la part més significativa dels ingressos de la major part de municipis del país. L’IBI ja és d’alguna manera un impost progressiu perquè paga més qui té un immoble més gran, o qui té més d’un immoble. Però amb això no n’hi ha pas prou.

Església Sta Maria Alba Tàrrega

En el passat Ple celebrat a l'Ajuntament de Tàrrega, la nostra formació va presentar la "Moció a favor de sol·licitar als propietaris corresponents el pagament de l'IBI per als edificis d'ús religiós", com una proposta més amb motiu de l'aprovació de la pujada de l'IBI (Impost de Béns Immobles) proposada per l'equip de govern dins les modificacions de les ordenances fiscal per l'any 2016.

Aigua aixeta

En el passat Ple de l’Ajuntament de Tàrrega del dia 1 d’octubre va quedar prou clar que la informació, dosificada i tractada en el temps i la forma adequats és una eina de control i de gestió que pot arribar a ser un greu impediment per al diàleg i el consens, tan necessaris i imprescindibles a l’hora de gestionar i decidir sobre tots els afers públics.

Regidors cup Tàrrega Ple octubre 2015

L'Ajuntament ha de vetllar perquè les famílies de Tàrrega no hagin de carregar amb els dèficits d'inversió de la Generalitat i baixar les quotes de les llars d'infants. No és l'altruisme el que impulsa Sorea a proposar un protocol d'ajuda a famílies que no poden pagar l'aigua a Tàrrega i altres municipis catalans, sinó la necessitat de cobrar els deutes, la pressió social i les intencions declarades de molts ajuntaments de remunicipalitzar el servei de l’aigua. Reclamem una crítica més profunda sobre les causes de les migracions i per això presentem una moció pròpia.

Pàgines