Proposem la recuperació de la zona est del riu Ondara al seu pas per Tàrrega

El nostre grup municipal ha presentat a la Comissió d’Urbanisme del mes de gener perquè sigui presa en consideració, debatuda i, si escau, aprovada, una proposta de recuperació dels horts del riu Ondara situats a l'alçada del pavelló poliesportiu i que han estat afectats per l'última rubinada.

 

Horts Ondara Tàrrega

La CUP de Tàrrega, com ja vam manifestar en el programa electoral (Pàgines 34 i 35), tenim entre els nostres objectius recuperar i potenciar la zona d’horts de la llera del riu Ondara al seu pas per Tàrrega. Creiem que cal impulsar totes les possibilitats biològiques, etnològiques i socials que ofereix el riu al seu pas per la nostra ciutat. La recuperació dels horts i el seu manteniment, juntament amb la conservació de tots els elements arquitectònics estructurals associats, especialment basses, pous de reg i marges, són valors patrimonials que no s'han de perdre i que cal tenir en compte les possibilitats didàctiques i paisatgístiques que poden oferir a la ciutat.

Aprofitant el fet que l’Ajuntament ha rebut 128.000 euros de subvenció per reparar els danys ocasionats per la rubinada del passat mes de novembre, des de la CUP de Tàrrega considerem que caldria plantejar, no només una reparació dels danys ocasionats per la rubinada, sinó iniciar un pla de millora de la zona del riu situada darrera el pavelló poliesportiu, al qual s’hi destinin diferents partides de manera gradual en el propers pressupostos, i que s'aniria desplegant al llarg de la legislatura.

És per això que hem presentat les següents propostes:

1. A curt termini, netejar i consolidar els marges dels horts situats a la zona del pavelló poliesportiu, que han estat els més afectats per la rubinada (tant els que estan en funcionament com els que no s'estan conreant). Aprofitar aquesta actuació per començar a definir un pla de recuperació del riu Ondara que inclogui, no només la restauració d'aquests horts, sinó la regulació i foment de l'ús social i autogestionat per part de centres educatius, associacions, particulars etc. dels horts que actualment no s'estiguin conreant.

El pla de millora hauria de servir també per marcar uns mínims amb l'objectiu de reordenar i gestionar de forma integral la zona inundable del riu Ondara, des del Talladell fins al seu pas per Tàrrega, posant de relleu les possibilitats patrimonials, socials i educatives, revalorant-lo com un espai integrat a la ciutat de manera efectiva, com un espai de cohesió i activitat social i comunitària.

2. A més llarg termini, recuperar el projecte de la passarel·la que permetria unir la zona del CEIP Jacint Verdaguer amb la zona poliesportiva, fet que contribuiria a fer aquesta part del riu més accessible i atractiva i milloraria considerablement la mobilitat dins de Tàrrega.                                                    

CUP Tàrrega

27 de gener de 2016