Primera intervenció de La CUP al Ple de l'Ajuntament de Tàrrega

En aquest primer ple de la nova legislatura la CUP vam votar en contra del nou cartipàs proposat per l'equip de govern i en contra de les elevades remuneracions, assistències i dietes proposades per als regidors.

Ple Ajuntament Tàrretga 9-7-15

En el primer Ple celebrat ahir, 9 de juliol, a l'Ajuntament de Tàrrega, es van sotmetre a votació en primer lloc el cartipàs municipal proposat pel nou equip de govern de CiU i PSC que inclou l'organització de les diferents regidories i comissions, els regidors que en formaran part i les atribucions de cadascuna d'aquestes regidories i finalment es va votar la proposta de retribucions, assistències i indemnitzacions que cobraran els regidors i els corresponents grups polítics.

1.- Pel que fa a l'organització del nou cartipàs (veure document adjunt), des de la CUP hem incidit en la gran fragmentació temàtica que a primer cop d'ull presenta. Hem observat una important desconnexió entre afers i problemàtiques que entre elles tenen relacions directes, evidents i molt importants. La nostra proposta (veure document adjunt) estaria encaminada a solucionar la coordinació de les diferents àrees i potenciar la transversalitat de temes cabdals com la participació ciutadana o la potenciació d'uns serveis socials àgils i eficaços. En aquest sentit hem fet notar a l'equip de govern que no queda clar des de quina regidoria s'abordarà la transparència. Nosaltres entenem que aquesta és inseparable de la participació, i que per tant, hauria d'aparèixer de manera explícita com una funció de la regidoria de participació. El tema de benestar social es tracta des de tres regidories diferents i la regidoria de benestar social, separada de joventut i polítiques d'igualtat, ha quedat conceptualment buida. De la mateixa manera creiem que seria més adequat tractar el tema de la immigració des de les polítiques d'igualtat. També hem detectat un oblit del tema d'habitatge que no apareix explícitament en cap regidoria o comissió, obviant d'aquesta manera la importància cabdal del problema de l'emergència habitacional i pobresa energètica a la nostra ciutat.

En relació a les comissions informatives, hem traslladat a l'equip de govern que no entenem per què la Comissió de seguiment del contracte de gestió de la piscina coberta queda fora de les comissions especials, on l'oposició hi tenim representació, i en canvi es presenta com un punt apart inclòs dins el bloc d'atribucions de l'alcaldia, les quals no estan sotmeses a vot ni control del Ple. La resposta, ambigua i evasiva, va ser que el contracte ho diu així, sense donar cap més argument.

2.- Pel que fa a la proposta de retribucions, assistències i indemnitzacions, vam manifestar el nostre rebuig a les retribucions proposades, tot i que es va dir que no augmentaven respecte de l'anterior mandat. La nostra proposta es basa en el codi ètic de la CUP, fet públic en el nostre programa durant la campanya electoral, segons el qual en cap cas els regidors no haurien de cobrar més de 2.5 vegades el Sou Mínim Interprofessional, 1.640 Euros/mes. Els regidors de la CUP que ja disposem d'uns ingressos estables i dignes, destinarem tots els diners de les dietes que ens pertoquen per l'assistència als plens i a les reunions de les comissions, una part a l'assemblea local i una altra a la nacional que ho redistribueix socialment de forma parcial a través de dinersalcarrer.cup.cat

També vam comunicar el retorn dels pins oficials d'or, amb un cost de 92.26 Euros cadascun i la renúncia a les veneres de bronze, amb un cost de 181.81 Euros cadascuna, i a les 3 targes d'aparcament gratuït. A més, hem manifestat la voluntat de sortejar les entrades que tenim reservades per la Fira de Teatre entre la ciutadania. Entenem que aquests privilegis fan una distinció entre representants i representats que no hauria d'existir.

La CUP vam votar en contra del nou cartipàs, per poc operatiu i gens coherent i en contra de les noves retribucions per excessives en un context de crisi generalitzada