Primera Assemblea Oberta d'unitat popular

El passat divendres dia 5 de juny vam realitzar la primera assemblea oberta d'unitat popular un cop celebrades les eleccions municipals, el dia 24 de maig de 2015. La convocatòria d'aquesta primera assemblea oberta fou molt ben rebuda i creiem que l'elevada assistència a l'acte mostra que hi ha grans expectatives al voltant de les noves maneres de fer política i de propiciar la implicació ciutadana en tots els afers públics en general.

 

1ª Assemblea Oberta 5-6-15

L'objectiu de l'assemblea, en primer lloc, era fer una breu valoració pública dels resultats electorals generals a la nostra ciutat i en concret de la nostra formació. En aquest sentit constatem, pel que fa a nivell de participació, que hi ha hagut un augment de 4 punts respecte les passades eleccions municipals del 2011; tot i això, els nivells d'abstenció són massa elevats (4 de cada 10 ciutadans). Pel que fa als nostres resultats, als resultats de la CUP, hem valorat molt positivament el fet d'entrar per primer cop al consistori amb 3 regidors i 1.127 vots, la segona força política més votada. El nou consistori, sense els partits de PxC i PP ha quedat dividit entre la majoria de les forces d'esquerra, els votants dels quals així se'n consideren, i la resta de regidors de CiU.

En segon lloc es va voler incidir en la necessitat de la col·laboració de tots aquells que ens han fet confiança, posant de relleu el seu paper com a agents actius del canvi a la ciutat. La participació i la feina no només s'hauran de centrar a partir d'ara dins de l'ajuntament. Caldrà no oblidar la feina al carrer, de fet, la feina que hem anat fent fins ara. Per això s'ha demanat la implicació de totes les persones interessades en les diferents comissions i grups de treball que d'una manera incipient ja havíem començat a bastir al voltant de diferents temes municipals que sempre ens han preocupat i que hem explicat durant la campanya.

A tomb d'això es va explicar que l'objectiu de tanta insistència en la participació i l'obertura al carrer és la formació ciutadana. Aquesta dinàmica formativa només és possible amb la constància de la implicació de la ciutadania i seguint unes pautes i uns procediments que passen per un primer estadi d'informació i documentació al màxim, per després poder arribar a entendre l'estat de les qüestions (funcionament, ordenació, com i perquè s'ha arribat a la situació actual). El següent pas és fer pública tota la informació en espais de debat en els quals es poden proposar alternatives i millores a la problemàtiques plantejades. Finalment es produiria el retorn cap a la institució de les propostes el·laborades.

Entre els assistents hi va haver una participació activa plantejant alguns dubtes al voltant de les possibilitats de trencar amb l'opacitat de la institució, de l'existència de comissions i la seva utilitat i de la necessitat de la participació activa a tots els òrgans informatius al nostre abast dins de la institució.

Finalment es va recordar que les persones que vulguin posar-se en contacte amb nosaltres ho poden fer mitjançant el correu electrònic tarrega@cup.cat o bé assistint a les assemblees obertes que seran anunciades oportunament per les xarxes socials: https://www.facebook.com/cuptarrega i https://twitter.com/CUPTarrega

És important la col·laboració de totes les persones que han confiat en el projecte, tenint present en tot moment que la feina al carrer ha de continuar.