Moció sol·licitant a l'església catòlica i la resta de confessions religioses que paguin l'IBI i les contribucions especials

Moció que vam presentar al Ple de l'Ajuntament de Tàrrega del dia 29 d'octubre sol·licitant que l'església catòlica, de la mateixa manera que la resta de confessions religioses paguin l'IBI corresponent

Església Sta Maria Alba Tàrrega

En el passat Ple celebrat a l'Ajuntament de Tàrrega, la nostra formació va presentar la "Moció a favor de sol·licitar als propietaris corresponents el pagament de l'IBI per als edificis d'ús religiós", com una proposta més amb motiu de l'aprovació de la pujada de l'IBI (Impost de Béns Immobles) proposada per l'equip de govern dins les modificacions de les ordenances fiscal per l'any 2016.

Creiem que és de justícia denunciar els greuges comparatius que comporten algunes de les exempcions al pagament d'aquest impost. És prou significatiu que per al proper exercici els diners que es deixaran d’ingressar per bonificacions són la meitat dels que es deixaran d’ingressar per exempcions. Per això creiem que els sindicats, els partits polítics, les fundacions i les forces i cossos de seguretat de l'Estat haurien de contribuir amb el pagament d'aquest tribut, de la mateixa manera que ho fa la resta de la ciutadania.

La moció, doncs, no està plantejada contra les creences religioses de ningú, simplement preten fer evident el greuge comparatiu que suposa que les institucions religioses al terme de Tàrrega no paguin l'IBI corresponent, com han de fer la resta de ciutadans i demana que la resta de grups del consistori es pronunciïn a favor o en contra de publicar la quantitat total d'euros que el nostre Ajuntament deixa d'ingressar per aquest concepte.

Malgrat les modificacions que vam fer respecte del redactat inicial, presentat a registre el dia 26 d'octubre i les quals foren presentades a l'aprovació de l'últim Ple, la resta de grups ens van demanar retirar la moció per poder-la valorar amb més calma i estudiar-ne el contingut. Hi vam estar d'acord i la vam retirar esperant presentar-la en un proper Ple.

Els dos textos us els deixem en documents adjunts a aquesta notícia

Document 1 Moció 26 octubre

Document 2 Moció 29 octubre

Document 3 Moció definitiva (Finalment no va prosperar: vots a favor d'ERC, Comú de Tàrrega i els nostres i vots en contra de l'equip govern (CiU i PSC)

Es tracta de fer evident que l'església catòlica, de la mateixa manera que altres institucions, estan exemptes de pagar l'IBI i que això suposa un greuge comparatiu amb la resta de ciutadans del municipi

L'IBI és un impost que suposa aproximadament un 40% del total dels ingressos municipals.