La piscina municipal coberta al Ple: debat, prèvies i conclusions

Article publicat aquesta setmana a la revista Nova Tàrrega on expliquem la nostra intervenció al Ple i la valoració que fem de les actuacions a realitzar com a consequència dels últims informes sobre la piscina municipal coberta.

piscina municipal coberta de Tàrrega

Sobre el manteniment de les instal·lacions de la piscina i del tracte que han rebut i reben alguns clients de la piscina municipal coberta, objecte d’un article publicat al Comarques, volem deixar clar que en cap cas ens referim a la feina dels treballadors de la instal·lació, ni qüestionem ni en dubtem de la professionalitat. Del que parlem és dels inconvenients que es deriven de la gestió privada d’un servei públic, i que un cop més, passem a explicar.

Una empresa privada, per naturalesa, té com a objectiu el màxim benefici econòmic i, en canvi, una piscina coberta, en la majoria dels casos, és deficitària. Difícilment, doncs, l’empresa privada podrà fer un bon manteniment de les instal·lacions, i més tenint en compte que, en el cas de la piscina coberta de Tàrrega, ja eren deficients en el moment de la posada en marxa (dèficits i problemes de construcció i mala eficiència energètica).

A més, la relació d’una empresa amb altres entitats i usuaris és purament comercial. Una empresa no té usuaris i col·laboradors, sinó clients i competència. Si l’empresa ofereix cursets de natació, que és la principal activitat del Club Natació Tàrrega, la relació serà necessàriament de competència. Però això entra en contradicció amb el fet que aquest club és gairebé la principal font de clients, ara i en el futur. En canvi, hi ha un altre tipus de clients que s’han acostumat a una atenció de tipus club privat, que no respon a les funcions d’un servei públic, i que entenem que l’empresa ha fomentat, d'aquesta manera, es neguen carrils al CNT per satisfer les necessitats d’aquest tipus de clients. La convivència d’aquests dos models sembla impossible, i l’única solució que s’ha proposat fins ara és que els nedadors del club passin a ser clients de l’empresa que gestiona la piscina. Si la gestió fos municipal, aquesta relació de competència no existiria, i creiem que ni el CNT ni cap altre usuari no en sortiria perjudicat.

Pel que fa al punt de l’ordre del dia del passat Ple de l’Ajuntament del 14 d'abril, en què se’ns proposava d’aprovar les mesures a adoptar fruit, sobretot, de l’informe tècnic realitzat per l’empresa JG Ingenieros, entre les quals hi ha la d’iniciar un expedient de reparació de danys, ens vam abstenir perquè ara mateix, si els fets que descriu aquest informe són certs, poden ser ja considerats com incompliments greus de contracte i, per tant, segons aquest mateix contracte, a més de demanar la reparació dels danys corresponents deguts a la manca de manteniment, caldria sancionar. No acabem d’entendre, doncs, per què no se sanciona. A més, no fent-ho, l’Ajuntament està incomplint el contracte una altra vegada perquè s’hi suma el fet que no s’han realitzat les comissions de seguiment estipulades i demanades durant tota aquesta legislatura. És per això que creiem necessari que l’Ajuntament realitzi una auditoria dels incompliments de contracte.

En aquest sentit, que l’empresa no hagi fet el que tocava és també una conseqüència de la manca de control institucional. Ara esperem que finalment es facin aquestes comissions de seguiment que reiteradament hem demanat, amb representació de l’empresa, de l’equip de govern, però també de la resta dels grups de l’oposició, tal com es va votar en el Ple dels pressupostos. També creiem que hi haurien de ser presents representants de la secció de natació del CNT, i altres entitats, com a principals usuaris de les instal·lacions i interessats en el seu bon funcionament. Una de les tasques d’aquesta comissió hauria de ser vetllar pel bon funcionament de la piscina i controlar-ne els preus públics, es a dir, les taxes, entre els quals s’hi hauria d’incloure el preu del carril que paga el CNT. Com ja vam manifestar al Ple, cal parlar i debatre obertament de tots els preus públics de la piscina, tant els dels abonats individuals com els de les entitats, i no votar tan a la lleugera les tarifes de la piscina quan es portin a aprovació les ordenances municipals anuals.

En definitiva, esperem que això sigui el començament de la recuperació del control públic sobre el servei i la transparència de la gestió.

CUP Tàrrega

Article publicat a la revista Nova Tàrrega, 29 d'abril de 2016

 

 

Demanem que, a més d'un expedient de reparació de danys, s'apliqui el contracte pel que fa referència a les faltes i sancions degudes a incompliments contractuals, i es sancioni a l'empresa.

Proposem a l’Ajuntament que realitzi una auditoria per determinar tots els incompliments de contracte que s'han produit fins ara. Tant els de gestió com els de manteniment.

Reiterem la necessitat i la urgència de la convocatòria de la comissió de seguiment informativa amb TOTES les parts afectades que hem estat demananat amb insistència des de l'inici de la legislatura. En 12 anys, mai ha estat convocada.

Denunciem que la manca d'aquesta comissió ha derivat en un creuament d'informacions parcials, amb moltes vaguetats, fragmentades i contradictòries, donades a les diferents parts en reunions per separat.

Demanem que TOTES les taxes s'exposin públicament i s'aprovin al Ple, inclòs el preu per carril que paga el Club Natació Tàrrega, establert fins ara mitjançant conveni bilateral entre Club Natació i empresa gestora.

Instem a l'equip de govern i a la resta de grups a aprofitar aquestes actuacions per començar a fer passos decidits cap a la REMUNICIPALITZACIÓ del servei i gestionar directament, sense intermediaris, la piscina municipal coberta.