La CUP trasllada al Parlament el malestar dels regants del Canalet

Presentarem al proper Ple de l'Ajuntament de Tàrrega i també a la resta d'ajuntaments de la comarca que reguen mitjançant aquesta infraestructura, una moció de suport als regants del Canalet.
 

La diputada de la CUP-CC per Lleida, Mireia Boya, ha formulat avui una pregunta en seu parlamentària dirigida a la consellera d’Agricultura de la Generalitat, Meritxell Serret, per saber quines han estat les actuacions que ha dut a terme el seu departament per impedir el tall de subministrament d’aigua en alta als regants de la Comunitat de Regants de l’Alt Urgell (coneguts com a regants del Canalet de Tàrrega) per part del Canal d’Urgell i quines gestions té previstes dur a terme per garantir el subministrament d’aigua als regants.

Els pagesos de la comunitat de regants del Canalet de Tàrrega han vist com les pressions de la comunitat de regants del Segarra-Garrigues i la inacció de la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat van provocar que, el passat 21 d’abril, se’ls tallés l’accés a l’aigua des del canal d’Urgell, tot i tenir l’autorització de la CHE, que va obligar al Canal d’Urgell obrir de nou l’aigua als regants del canalet com a mesura cautelar per no perdre les collites d’enguany.

El Canal Segarra-Garrigues és una macro-infraestructura de distribució en alta que ha tingut uns sobrecostos enormes. Tacada per l’ombra de la corrupció, intenta controlar el negoci de l’aigua a Ponent amb uns preus abusius per a molts petits pagesos, que no tenen altre remei que arrendar o vendre les seves terres als grans terratinents per no poder pagar les obligades inversions en sistema de reg i distribució de l’aigua en baixa, o endeutar-se de per vida per fer aquestes inversions. Aquest sistema provoca concentració parcel·lària, desfiguració dels paisatges agrícoles tradicionals de secà, afecta als entorns naturals protegits i comporta la concentració del negoci agrícola de regadiu en poques mans.

En aquesta mateixa línia, des de la CUP  de Tàrrega presentarem al proper Ple de l’Ajuntament de Tàrrega una moció de suport als regants del Canalet, moció que també hem presentat a la resta d’ajuntaments els termes municipals dels quals són regats per aquesta infraestructura.

Candidatura d’Unitat Popular de Tàrrega
18 de maig de 2016