La CUP de Tàrrega presenta un document amb més d'una vintena de propostes i esmenes al nou Reglament de Participació Ciutadana

Els procediments no han de ser impediments, per això cal esponjar els òrgans de participació, simplificar els procediments i donar més protagonisme a la ciutadania no associada a partits o entitats.

Presentació propostes al nou reglament de participació

Ahir, la CUP de Tàrrega va fer arribar per escrit a l'equip de govern un document amb més d'una vintena de propostes i esmenes al nou Reglament de Participació Ciutadana. La CUP de Tàrrega creu que el tret principal que caracteritza aquest reglament és el legalisme i la voluntat d'adaptació a les noves lleis que venen donades per l'Estat. No respon a una voluntat política de fomentar la participació i es per això que el text té més de mur de contenció que d'adob per a la participació. La formació posa de relleu que amb l'elaboració del nou reglament s'ha perdut una bona oportunitat per començar a construir i practicar la participació de manera conjunta i fer el debat ciutadà més interessant, fructífer i obert de mires i el reglament molt més adaptat a la realitat del municipi. Així mateix la formació manifesta que no es pot aprovar en dos mesos, tal com pretén l’equip de govern.

Tot i això, s'expressa la voluntat de contribuir a millorar aquest nou text i per això les propostes incideixen en diversos aspectes relacionats amb el reglament i la participació que consideren claus. Com ja es va anunciar mesos enrere, és imprescindible la realització d'un Pla Municipal de Participació Ciutadana per conèixer, planificar, impulsar i fer un seguiment de la participació al municipi, paral·lelament a la revisió del Reglament de Participació.

També es proposa un Consell Municipal de Participació més obert a la ciutadania, on el vicepresident no sigui un regidor i participin ciutadans voluntaris a partir de 16 anys, representants de moviments socials, marees i plataformes i representants dels centres educatius majors de 16 anys. En la composició dels Consells Sectorials, la CUP creu que el conjunt de càrrecs electes no hauria de superar el 50%, amb un representant de cada grup polític i que hi hauria d'haver al menys un representant de cadascuna de les entitats i moviments socials del sector.

Pel que fa al plens, es proposa que el ciutadà, els representants del pobles del municipi i les entitats, puguin introduir punts a l'ordre del dia sense necessitat de recollir firmes i que tinguin dret a rèplica, la intenció és que totes les propostes ciutadanes siguin escoltades i debatudes en un espai públic institucional.

També es proposa la inclusió de pressupostos participatius i la realització d'una Audiència Pública com a mínim un cop l'any, pels pressupostos i les ordenances municipals i que aquesta es faci almenys 15 dies abans del Ple corresponent.

Pel que fa a les entitats, les aportacions estan orientades a donar-los més protagonisme, que la seva iniciativa sigui suficient per la creació de Consells Sectorials, valorant i potenciant la seva autogestió i els projectes amb un retorn social. La formació creu que és important valorar els projectes amb esperit autogestionari i independent, que promoguin els valors d'un ciutadania lliure, crítica i autònoma.

CUP Tàrrega, 21 de juliol de 2016