La CUP de Tàrrega exigeix que l'aigua sigui regulada com una TAXA

Creuen que s'han descuidat el mecanismes per fiscalitzar i controlar el servei que gestiona tot el cicle de l'aigua i demanen més transparència i responsabilitat a l'equip de govern

Sorea Tàrrega remunicipalització

La formació va recordar ahir al Ple de l'Ajuntament de Tàrrega que la gestió de l'aigua, del clavegueram i les aigües residuals formen part del cicle integral de l'aigua i que a Tàrrega està externalitzada a l'empresa Sorea fins l'any 2024. Creuen incongruent que el clavegueram es reguli mitjançant una taxa i l'aigua mitjançant una tarifa. Afirmen que ambdós serveis haurien d'estar regulats mitjançant una taxa.

En aquest sentit afirmen que «els preus regulats mitjançant una taxa no poden ser més elevats que el preu de cost del servei i no s'hi pot carregar cap plusvàlua. Contràriament la tarifa, com a mínim, cobreix aquest preu, i per tant s'hi poden carregar altres conceptes com l'IVA i els beneficis industrials, en els casos que el servei està externalitzat a una empresa, com és el cas de Tàrrega». D'altra banda, afirmen que “les taxes han d'estar exposades públicament abans de la seva aprovació definitiva per poder presentar-hi les corresponents al·legacions, i aquest aspecte garanteix la transparència i el control social del cost del servei.” És per tot això que denuncien que “l'equip de govern no posa en pràctica tots els mecanismes que es tenen a l’abast per fiscalitzar i controlar el servei integral de l'aigua a Tàrrega”.

D'altra banda, la CUP de Tàrrega va votar al ple contra la proposta de pujar la taxa del clavegueram que passarà de 0,1697 a 0,1871 Euros/m3.

Creuen que és “injustificable i producte d'una mala costum el fet que la documentació necessària per pronunciar-se els arribi sistemàticament tard i en pèssimes condicions, un fet que segons afirmen ja fa temps que estan denunciant”. Recorden que “el clavegueram es regula amb una taxa, i que l'aprovació d'una taxa està sotmesa a l’elaboració d’una memòria econòmica prèvia, documentació que en aquest cas, no els ha estat facilitada”. Continuen afirmant que “aquest fet evidencia que la pujada de la taxa és fruit de la manca de previsió per part de l'ajuntament i de l'externalització del servei. L'empresa concessionària SOREA es compromet, per contracte a fer inversions, i per tant les fa, siguin necessàries o no, i després repercuteix el cost a l'Ajuntament que, a la vegada, el repercuteix al ciutadà”.

CUP Tàrrega, 28 d'octubre de 2016