Fenòmens estranys al Ple

Article publicat a la revista Nova Tàrrega on expliquem la nostra intervenció al Ple del dia 29 de setembre i la valoració que fem de les actuacions a realitzar com a consequència del requeriment a l'empresa gestora de la piscina municipal coberta perquè pagui els desperfectes de manteniment, desestimant les seves al·legacions.

Piscina municipal coberta Tàrrega

Els regidors de la CUP de Tàrrega vam votar a favor d’una proposta de l’equip de govern sobre la piscina coberta municipal, i no estem parlant d’un fenomen paranormal, sinó d’un acord tangencial.

L’Ajuntament va proposar al ple començar a executar les obres de reparació de l’edifici de la piscina coberta, tant aquelles que pertoca pagar a l’ens públic per deficiències estructurals de l’edifici, com també aquelles que corresponen a l’empresa concessionària per manca de manteniment, segons el que es desprèn d’un estudi tècnic. Ara bé, a l’empresa se li requereix el pagament de les obres que li correspondria fer. Val a dir que l’empresa ha tingut un termini, que ha estat allargat, per fer les seves al·legacions, les quals foren també rebatudes pels tècnics.

El nostre vot fou favorable a aquesta proposta. Perquè esperem, d’una banda, que amb això l’Ajuntament es posi en la situació de fer el que no ha fet durant 13 anys: fiscalitzar, intervenir, reparar i fer pagar el que toqui al contractista, i, d’altra banda, perquè esperem que d’aquí en surti un requeriment que sigui un pas previ per poder obrir un expedient sancionador, executar el contracte i extingir-lo.

Ara bé, ens sembla que la proposta de l’equip de govern és confusa i temem que aquestes mitges tintes seran la tònica que s’anirà repetint en el futur. En primer lloc, és l’Ajuntament qui paga, tot i que no es parla directament d’intervenció. En segon lloc, l’empresa és requerida a pagar, però no està d’acord amb la quantitat que se li demana. I a això s’hi afegeix que, tot i que l’Ajuntament té l’oportunitat d’intervenir, o fins i tot d’iniciar un expedient de resolució de contracte, no mostra cap voluntat de fer-ho. Tot plegat ens fa témer que tot s’acabi com el rosari de l’aurora, s’hagin gastat un cop més uns diners públics en reparacions i el servei continuï gestionat per una empresa privada. Una despesa més afegida al cost dels informes i a les subvencions encobertes (recordem que l’Ajuntament paga 3.600 al mes a l’empresa perquè els centres educatius puguin fer ús del servei, quan segons el contracte aquest hauria de ser gratuït). L’equip de govern es justifica apel·lant a la responsabilitat de la institució, que no ha exercit durant aquests 13 anys. Ara que s’hi ha posat, demanem que aquest camí no sigui una via morta i que es facin passos clars i decidits cap a algun lloc. És per això que al ple vam tornar a demanar una auditoria de tots els incompliments de contracte i també un estudi de viabilitat de la gestió directa del servei, per poder fer un debat seriós, i amb números sobre la taula, sobre la municipalització.

En definitiva, no es tracta només d’arreglar goteres i posar una bena a la ferida, sinó de canviar el rumb de la piscina i el tipus de gestió de dalt a baix. Tornem a insistir: la nostra proposta és la municipalització del servei. Creure que és més viable assumir les pèrdues i les negligències d’una empresa privada que gestionar amb criteris socials un servei públic és una postura que nega la realitat.

CUP Tàrrega

Article publicat a la revista Nova Tàrrega, 13 d'octubre de 2016

Tot i que l’Ajuntament té l’oportunitat d’intervenir, o fins i tot d’iniciar un expedient de resolució de contracte, no mostra cap voluntat de fer-ho

Vam tornar a demanar una auditoria de tots els incompliments de contracte i també un estudi de viabilitat de la gestió directa del servei, per poder fer un debat seriós, i amb números sobre la taula, sobre la municipalització

No es tracta només d’arreglar goteres i posar una bena a la ferida, sinó de canviar el rumb de la piscina i el tipus de gestió de dalt a baix. Tornem a insistir: la nostra proposta és la municipalització del servei