Denunciem la desproporció del sou de la nova regidora de Finances a l'últim Ple extraordinari de l'Ajuntament de Tàrrega

Aquest nomenament evidencia que l'anterior càrrec de confiança que ocupava la nova regidora no era merament "tècnic", tal i com va declarar la sra. acaldessa en la presentació del primer cartipàs, a l'inici de legislatura.

En el darrer Ple extraordinari de l'Ajuntament de Tàrrega, celebrat el passat 7 de gener, en el qual la nova regidora de finances, la sra. Antònia Pérez va prendre possessió del càrreg, la nostra formació va fer notar que la nova regidora ja treballava a l'Ajuntament ocupant el càrrec de confiança creat per l’anterior equip de govern "ad hoc" i que fa tan sols cinc mesos, des del mateix l'equip de govern, s’argumentà que era un càrrec de caràcter «tècnic» i molt necessari per al funcionament de l’Ajuntament. Ara, però, constatem com no se supleix aquell càrrec "tan necessari", segons paraules de la sra. alcaldessa, i en canvi, es continuarà desenvolupant la mateixa feina des d’un àmbit plenament polític, com és el d’una regidoria.

En aquest sentit, considerem una incongruència que la senyora Rosa M. Perelló cedeixi les seves atribucions de l'àrea de finances a la nova regidora i continuï amb el mateix sou i dedicacó com fins ara, un 25%. La nostra formació ja es va pronunciar en el seu moment sobre aquesta minsa dedicació, la qual és només sobre el paper, i s'acaba de completar de manera encoberta a través del seu sou de vice-presidenta de la Diputació de Lleida. Segons el nostre parer, els targarins paguem amb escreix aquest estalvi en el sou de l'alcaldessa, ja que l'ajuntament ha de pagar cada any 330.000 euros a la Diputació pel servei de la gestió dels tributs de l'IBI.

D'altra banda, considerem molt excessiva la retribució proposada per a la nova regidora, amb dedicació exclusiva del 100 % de la jornada, amb un sou de 49.651 euros bruts anuals. Un sou més elevat que el de la resta de regidors de l’equip de govern (15,30 €/h) i el mateix que l’alcaldessa (21,75 €/h). Per aquest motiu creiem que exercirà d’alcaldessa a l’ombra, mentre que quan feia de càrrec de confiança entenem que feia de regidora a l’ombra, com demostra el fet que ara no es cobrirà aquella la plaça vacant. Cal ser conscients de la situació d'excepcionalitat de les finances de l’Ajuntament, amb un deute de 16.000.000 d’euros i el tipus d'IBI al màxim permès legalment; això és prou important com per actuar amb coherència i adaptar els sous dels regidors a la situació de crisis i pobresa generalitzades.

En relació a la modificació del cartipàs relacionada amb l'augment de dedicació de la regidora Noèlia Soto, no entenem com per assumir a partir d’ara el Centre Obert i els plans Gòtic i Salt, passi del 40 % al 100 % de  dedicació de la jornada. O abans era massa poca dedicació, o bé ara és massa.

Candidatura d'Unitat Popular

Tàrrega, 8 de gener de 2016

 

Considerem incongruent que la sra. alcaldessa, Rosa M. Perelló, cedeixi les seves atribucions de l'àrea de finances a la nova regidora i continuï amb el mateix sou i dedicacó com fins ara, un 25% de la jornada laboral.

Els targarins paguem amb escreix el suposat estalvi del 75% de la jornada del sou de l'alcaldessa, pagat per la Diputació de Lleida. El nostre Ajuntament ha de pagar cada any 330.000 euros a aquest organisme pel servei de la gestió dels tributs, entre aquests l'IBI.

Creiem excessiva la retribució proposada per a la nova regidora, amb dedicació exclusiva del 100 % de la jornada, amb un sou de 49.651 euros bruts anuals en un moment d'excepcionalitat financera de l'Ajuntament.