Crònica del Ple del mes de juny. Continuem sense parlar el mateix llenguatge

Continúa la confusió en els termes de la modificació de les tarifes de les terrasses amb tarima obligatòria i estem esperant que les nostres al·legacions siguin respostes per escrit. També demanem coherència a l'hora de presentar mocions sobre temes en els quals l'equip de govern no havia mostrat prou interès quan els vam plantejar des de la CUP.

Ple aj. Tàrrega 30 juny 2016

                                  ASPECTES TÈCNICS

El Ple del mes de juny començava amb 11 punts d’aspectes tècnics sense debat de fons, als quals vam donar un vot favorable. Modificacions de pressupost, pagaments d’obligacions d’exercicis anteriors, reversió de la finca cedida al CatSalut per construir l’hospital, o la declaració de la parròquia com a Bé Cultural d’Interès Nacional i la declaració del Pou del Gel com a Bé Cultural d’Interès Local. Aquests dos últims temes són especialment interessants, atès que suposen la possibilitat de gaudir de subvencions per conservar i potenciar el patrimoni històric i artístic de la ciutat, així com també preservar urbanísticament els carrers i edificis del seu entorn.

MOCIONS

Les discrepàncies comencen amb el 12è punt del Ple. El PSC presenta una moció del món local en defensa de l’acollida de les persones refugiades. Es tracta d'una moció conjunta de l’Associació Catalana de Municipis, el Fons Català de Cooperació amb el Desenvolupament i la Federació Catalana de Municipis. Aquells que més ens han acusat de postureig i de fer brindis al sol presenten ara aquesta moció que ens sembla una pura intenció de mostrar la cara amable i solidària del segon soci de l’equip de govern. Els mateixos que van votar en contra de la moció que vam presentar la CUP mesos enrere. En la nostra moció assenyalàvem directament la política fronterera genocida de la UE, que ara es delata clarament amb el tractat amb el govern turc, però que fa molt de temps que s’està aplicant a partir dels acords de Schengen, els controls fronterers mitjançant l’agència de fronteres Frontex i el pressupost obscè amb el qual aquesta organització policial es dedica a blindar i expulsar de les fronteres, no només els actuals refugiats, sinó totes les persones migrants mal anomenats immigrants econòmics. El sentit del nostre vot fou d’abstenció perquè entenem que la moció es tracta d’una simple declaració de solidaritat carregada d’hipocresia si no s’acompanya d’una denúncia de les estratègies reals i concretes que la dictadura de la UE imposa als immigrants i, sobretot, perquè si tots els grups del consistori hem estat d’acord amb l’acollida de refugiats no té sentit que una part de l’equip de govern (justament el partit que gestiona aquesta àrea) presenti una moció per marcar perfil social davant del seu soci de govern.

La mateixa situació es repeteix amb el punt 13è, el PSC presenta una nova moció, una moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la Llei 24/2015 de mesures per l’emergència en l’habitatge i la pobresa energètica. Un cop més, aflora el postureig. Nosaltres creiem que la millor manera de defensar la Llei 24/2015 és aplicar-la aquí, al municipi de Tàrrega, sense por i amb convicció, mitjançant mesures concretes com les que, des de la CUP, vam proposar mesos enrere i no van voler ser aprovades per l’equip de govern, com la taula d’emergència, l’actualització del cens de pisos buits, les multes als pisos buits dels bancs, l’exercici del dret a tanteig i retracte, la formació més àmplia dels tècnics municipals... És com a mínim sorprenent, veure com al punt 4t dels acords es demana als bancs que "assumeixin les seves obligacions", quan l’equip de govern no en va voler saber res de la mesura quan nosaltres la vam proposar. És per evidenciar aquesta incoherència que ens vam abstenir en la votació i no pas perquè no estiguem d’acord amb els termes de la moció, com ja hem demostrat sobradament, ni tampoc per "fer la pataleta", com va dir la senyora alcaldessa. Aquesta moció va ser parlada fa setmanes en les comissions i almenys dos grups vam mostrar la intenció de presentar-la i, finalment, el PSC (partit que també gestiona aquesta àrea) ha volgut marcar perfil social amb una altra moció que no canvia res (per molt d’acord que tots hi estem). En aquest cas, l'afany de protagonisme del PSC encara ésmés evident perquè el més honest era fer extensiva aquesta moció a tots els grups, o almenys a aquells dos que vam mostrar intencions de presentar-la en el ple anterior.

Una altra moció, aquest cop de CiU i ERC-MES, per la denúncia de les pràctiques antidemocràtiques i fraudulentes del govern espanyol. Hi donem el ple suport perquè considerem intolerable que s’utilitzin les institucions amb fins partidistes i per perseguir la dissidència, com ha estat el cas de les gravacions que han tret a la llum les conspiracions entre el ministre de l’Interior i el president de l’Oficina Antifrau per perjudicar càrrecs de CiU. Hi votem a favor, però creiem i manifestem que la violència que el poder exerceix en nom de l’ordre democràtic i la protecció del ciutadà també es practica des de les nostres institucions catalanes. Cal ser autocrítics. Aquí, a casa nostra, els Mossos d’Esquadra sota les ordres de la Generalitat de Catalunya també han actuat i actuen obstaculitzant i coartant les llibertats i perseguint col·lectius ciutadans, com en el cas de l’elaboració d’informes i seguiments d’activistes i moviments socials i monitoritzant l’activitat de periodistes per part de la fundació CSICAT. S’han creat pàgines web per facilitar la delació de persones sospitoses amb la publicació de les seves fotografies (amb el conseller felip Puig), o el més conegut cas Pandora, un artefacte ideat pels serveis d’informació dels Mossos, en què es van fer escorcolls contra col·lectius anarquistes qualificats com a organitzacions terroristes, amb detencions i inculpacions que més tard han estat arxivades per l’Audiència Nacional. Per al nou estat que tant es reclama per a Catalunya aquestes actituds tampoc poden ser tolerades ni admeses. També vam recordar, i no com a retret sinó com a mer acte de memòria i justícia, que CiU va formar molts anys part de l’Estat i que, per exemple, en l’Operació Garzón de 1992 contra l’independentisme van mirar cap a una altra banda davant les detencions i les tortures sofertes per part de la Guàrdia Civil. Llavors la dissidència també era l’independentisme.

El PSC, per no quedar-se curt, presenta una moció sobre el mateix tema, en el redactat substitueixen «govern espanyol» per «govern del PP». Ens abstenim perquè entenem la moció com a reiterativa, i perquè no ens sembla adequat fer aquesta distinció, ja que tant PP com PSOE han actuat i actuen il·legítimament contra la dissidència i l’independentisme. També perquè no fa cap referència a la causa del 9-N. Ara bé, CiU hi vota a favor. No entenem per què no han refós anteriorment les seves postures en una sola moció, si en ambdós casos van acabar votant els uns als altres les mocions de manera favorable. Tot sigui per quedar bé amb el soci de govern.

Finalment, arribem a l’última moció, aquest cop del grup Comú de Tàrrega que proposa adequar la fossa comuna dels soldats i ciutadans enterrats al cementiri de la ciutat durant la Guerra Civil. Hi votem favorablement, tot i expressar el nostre disgust amb el fet que se saldi aquest tema amb una moció que no hem pogut treballar conjuntament ni hem tingut el temps ni l’oportunitat de fer-hi cap aportació. Emplacem, doncs, no només el Comú de Tàrretga, sinó tots els altres grups a abordar la memòria històrica de la ciutat conjuntament, per endegar un projecte que suposi rescabalar la memòria de la Guerra Civil i de la dictadura des d’una perspectiva més global i ambiciosa. Nosaltres, fa pocs mesos, vam fer algunes aportacions en un breu article sobre la memòria històrica a Tàrrega

ACABEM EL PLE AMB ALGUNS PRECS I PREGUNTES

En primer lloc, demanem informació sobre l’estat dels informes sobre la piscina coberta municipal, atès que el dia 21 de juny finalitzava el període d’audiència per a l’empresa gestora, Espai Esports SL davant del requeriment que li va fer l’Ajuntament perquè assumís la seva part de responsabilitat en les deficiències en el manteniment de la instal·lació. Remarquem un cop més que la tan reivindicada comissió de seguiment de la piscina coberta no s’ha fet, i tornem a demanar que es faci. No tenim cap proposta damunt la taula! El regidor d’Esports diu que l’empresa gestora ja ha presentat un contrainforme i que ens convocarà quan els tècnics de la mateixa empresa que va contractar l’ajuntament per fer l’informe tècnic inicial (JG Ingenieros) l’hagin pogut llegir i ens el puguin explicar perquè diu “és molt complicat tècnicament”. De la comissió, pilotes fora. Ja en convocaran una un dia d’aquests...

També fem un prec al regidor de Participació perquè ens doni més temps per treballar el nou reglament de participació que ens van fer arribar als grups fa unes setmanes, ja que en l’última comissió va mostrar la intenció de portar-lo a aprovació el mes de juliol, o al setembre com a molt tard. El senyor regidor es reitera en la seva postura. El govern ha tingut 6 anys per elaborar i pensar un nou reglament, i ara pretenen que el discutim i l’aprovem en 6 setmanes. Clar que sí!

En tercer lloc, preguntem per l’estat del procés de revisió de l’ordenança que estableix les taxes de les terrasses i les tarimes davant les al·legacions que com a CUP hi vam presentar, atès que encara no ens han passat res per escrit. Recordem que el text de l’ordenança es va facilitar el mateix dia del ple, sense temps per estudiar la proposta, presentant-la com el resultat d’un consens amb els afectats, i havent-se publicat ja a la premsa com una rebaixa de preu. A hores d’ara, no està clar si les tarimes són obligatòries o no, ni tampoc si els tècnics estaven al corrent d’aquesta variació. L’alcaldessa, tanmateix, admet que els tècnics han determinat que, efectivament, hi ha tarimes que s’han obligat a posar per qüestions de seguretat i per delimitar la zona del trànsit rodat, que s’estan revisant les nostres al·legacions i que el text resultant del procés de reclamacions tornarà a passar per Ple.

Finalment, ens interessem per les actuacions que ha dut a terme l’equip de govern per evitar el tancament de cicles formatius a l’Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara, d’acord amb la moció que vam aprovar tots els grups en el Ple anterior. El regidor Gabriel Lacambra s’excusa per no haver pogut donar la informació abans i ens respongué que, després d’una conversa informal amb el regidor de la CUP Carlos Vílchez, s’havia reunit amb el responsable d’Ensenyament a Lleida i amb l’equip de l’escola, que per a ell l’escola és una infraestructura estratègica per Tàrrega i que els cicles no es faran l’any vinent. Bona disposició del regidor; mala notícia.

Conservar i potenciar el patrimoni històric de la ciutat són actuacions que creiem que cal recolzar i potenciar.

 

Declarar el suport a l'acollida de refugiats és un gest buit i carregat d’hipocresia si no s’acompanya d’una denúncia de les estratègies reals i concretes que la dictadura de la UE imposa als immigrants.

 

La millor manera de defensar la Llei 24/2015 és aplicar-la a Tàrrega, sense por i amb convicció, amb mesures concretes com les que, des de la CUP, vam proposar mesos enrere i van ser rebutjades.

 

No oblidem, el Govern de la Generalitat també ha actuat i actua obstaculitzant i coartant les llibertats ciutadanes. CSICAT, cas Pandora,  criminalització de la dissidència, operació Garzón, monitorització de periodistes...

 

Preguntem per l'estat dels informes sobre la piscina coberta municipal ens diuen que properament hi haurà reunió. De la comissió de seguiment de la piscina, pilotes fora!

 

Demanem una resposta a les nostres alegacions a les elevades taxes de les terrasses que han de disposar de tarima. Tornarà a passar per Ple.

 

Fem un prec demanant l'ampliació del termini per treballar el nou reglament de participació que ens han fet arribar. Després de 6 anys de dil·lacions ara pretenen aprovar-lo en 6 setmanes.

 

Ens interessem per les actuacions de l'equip de govern en relació a la moció aprovada el passat Ple per evitar el tancament de cicles formatius a l’Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara.