Moció pagament de l'IBI església catòlica 2

Moció presentada al Ple el 29 d'octubre de 2015 - Moció a favor de sol·licitar als propietaris corresponents el pagament de l'IBI per als edificis d'ús religiós